Nyhedsbreve

Følgende nyhedsbreve kan læses her på siden:

2015201420132012201120102009NYHEDSBREV 2015

Charlottenlund den 29. marts 2015

Kære medlemmer

Hermed fremsendes det årlige nyhedsbrev for Fonden for Slægten Herschend, der – som det fremgår af Fundatsen for Fonden § 7 – skal være medlemmerne i hænde på Bedstemors (Emmy Herschend, født v. Fischer) fødselsdag den 29. marts.

Siden sidst:

Den helt store begivenhed i 2014 var, at

Fonden for Slægten Herschend kunne fejre sit 100 års jubilæum

netop i dag, for et år siden, på Bedstemors fødselsdag, lørdag den 29. marts 2014.

De 100 år blev markeret med en galamiddag på Frilandsmuseets Restaurant, hvor 51 veloplagte ”Herschend’er” festede for vores gamle slægtsfond. Den yngste festdeltager, Leonora Nattali Herschend (Christian-grenen), kun 9 måneder gammel, opførte sig eksemplarisk og nød tilsyneladende at være med til fest! Vi satser på, at lille Leonora til sin tid vil kunne deltage i Fondens 200-års jubilæum, og der berette om sine oplevelser ved den meget hyggelige og vellykkede 100-års fest!

Bestyrelsen

har konstitueret sig som følger:

Formand: Pusser Bork Dittmer (Christian-grenen)
Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)

Fonden for Slægten Herschends hjemmeside:

http://www.herschendfonden.dk - På hjemmesiden finder I de seneste nyhedsbreve, medlemslisten, aktivitetslisten samt navne og adresser på bestyrelsen og revisor. Disse oplysninger ajourføres jævnligt og vil evt. blive suppleret med andre Herschend-relevante oplysninger. Såfremt et medlem skulle ønske at få optaget materiale af interesse for vores slægtsfond på hjemmesiden, kan det ske ved at sende et bidrag eller ønske til næstformand i bestyrelsen, Dorte Bramsen, på e-mail, eller ved ordinær post.

Medlemstal:

Vi er nu i alt 155 medlemmer.

Familiesammenkomst 2015:

Bestyrelsen påtænker at afholde en familiesammenkomst for både børn og voksne

Søndag den 30. august.

Husk allerede nu at reservere denne dato!

Kontingentbetaling:

Kontingentet udgør fortsat:

Kr. 150 for voksne
Kr. 50 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1500 for livsvarigt medlemskab

Bestyrelsen anmoder alle medlemmer, der ikke har livsvarigt medlemskab, om at indbetale kontingentet vedrørende kalenderåret 2013 senest den 1. maj 2014

Betaling kan ske:
Enten ved at overføre/indsætte beløbet direkte på Fondens konto i Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Kbh: V: reg. 8117 kontonr. 2205984 med tydelig betalingsidentifikation eller ved at sende en check til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge.

Mail adresse:

Vi beder de medlemmer, der endnu ikke har sendt deres e-mail adresser til bestyrelsen, om at sende adresserne til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, e-mail: psc@atp.dk , idet bestyrelsen har planer om fremover i videst muligt omfang at fremsende nyhedsbrevet via e-mail.

Husk at meddele eventuelle adresseændringer til Fondens næstformand Dorte Bramsen!

Regnskab vedrørende år 2014:

Resultatopgørelsen udviser et nettoresultat på kr. – 31.240
efter udbetaling af legater og lotterigevinster på kr. kr. 7.900

Fondens egenkapital udgør herefter pr. 31/12 2011 kr. 304.585

Kopi af regnskabet vedlægges til orientering.

Legater:

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt hos formanden, Pusser Bork Dittmer, den 5. marts 2015 var der enighed om at tildele legaterne som følger:

Lissi Krogs Legat på kr. 2.000.
På ulige år tildeles legatet unge medlemmer under uddannelse og udbetales på Lissi Krogs fødselsdag den 8. maj.
Legatet tildeles dette år:
Mads Herschend (Oscar-grenen)

Overretssagførerens og Tante Kisens Pris på kr. 2.000:
På ulige år tildeles legatet senior-medlemmer.
Legatet tildeles dette år:
Peder Valentiner-Branth (Emil-grenen)

Hugo Herschends Uddannelsesfond på kr. 2.000
Legatet går til støtte for unge medlemmers videreuddannelse, fortrinsvis i udlandet og blev i år tildelt:
Jakob Herschend (Oscar-grenen)

Lodtrækning

Bedstemors Fødselsdagsgave kr. 900:
Julie Herschend Christoffersen (Theodor-grenen)

Fondens Jubilæumsgave kr. 900:
Ingrid Viborg (Oscar-grenen)

William Herschends Mindelegat kr. 600:
Filippa Andrée Færge Bork (Christian-grenen)


Mange venlige hilsener

På bestyrelsens vegne

Pusser Bork Dittmer


Bestyrelsens sammensætning og adresser pr. 1. april 2015:

Formand: Anne Birgitte (Pusser) Bork Dittmer (Christian-grenen)
Julie Sødrings Vej 5, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 62 72 01
e-mail: pusserdittmer@hotmail.com

Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Strandvejen 278 B, st. tv., 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 60 08
e-mail:dorte.bramsen@me.com

Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge
Tlf. 40 44 37 87
e-mail: psc@atp.dk

Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)
Gl. Frederiksborgvej 18, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 79 96
e-mail: larsherschend@hotmail.com

Fondens revisor: Michael Peder Herschend (Christian-grenen)
Storskoven 19, Annisse Nord, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 98 89
e-mail: mph@pwc.dk

... op til toppen

NYHEDSBREV 2014

Charlottenlund den 29. marts 2014

Kære medlemmer

TILLYKKE

Fonden for Slægten Herschend fylder 100 år i dag, på Bedstemors (Emmy Herschend, født v. Fischer) fødselsdag den 29. marts, og det markerer vi med en festmiddag i aften på Frilandsmuseets Restaurant!

Det er flot, og ikke helt almindeligt, at en privat familiefond opnår en sådan alder, så Fondens 2 stiftere, distriktschef William Herschend og stiftamtmand Peder Herschend (begge Emil-grenen) kan være yderst tilfredse med det, de 2 brødre satte i værk den 29. marts 1914! Jeg håber, at også de mange medlemmer, der ikke har haft mulighed for at deltage i festen i aften vil sende vores gamle slægtsfond en venlig tanke og ønske godt for dens fremtid!

Læs hele jubilæumstalen HER.

Bestyrelsen

har konstitueret sig som følger:

Formand: Pusser Bork Dittmer (Christian-grenen)
Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)

Fonden for Slægten Herschends hjemmeside:

http://www.herschendfonden.dk - På hjemmesiden finder I de seneste nyhedsbreve, medlemslisten, aktivitetslisten samt navne og adresser på bestyrelsen og revisor. Disse oplysninger ajourføres jævnligt og vil evt. blive suppleret med andre Herschend-relevante oplysninger. Såfremt et medlem skulle ønske at få optaget materiale af interesse for vores slægtsfond på hjemmesiden, kan det ske ved at sende et bidrag eller ønske til Dorte Bramsen på e-mail, eller ved ordinær post.

Til Lykke:

Vi siger tillykke til Sebastian Peder Herschend (Christian-grenen), der den 14. juni 2013 har fået en datter, Leonora Nattali Herschend, og til Christopher Peder Herschend (Christian-grenen), der den 20. september 2013 har fået en søn, Alexander Herschend.

Samtidig kan vi byde både Leonora Nattali Herschend og Alexander Herschend velkommen som livsvarige medlemmer.

Medlemstal:

Vi er nu i alt 155 medlemmer.

Kontingentbetaling:

Kontingentet udgør fortsat:

Kr. 150 for voksne
Kr. 50 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1500 for livsvarigt medlemskab

Bestyrelsen anmoder alle medlemmer, der ikke har livsvarigt medlemskab, om at indbetale kontingentet vedrørende kalenderåret 2013 senest den 1. maj 2014

Betaling kan ske:
Enten ved at overføre/indsætte beløbet direkte på Fondens konto i Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Kbh: V: reg. 8117 kontonr. 2205984 med tydelig betalingsidentifikation eller ved at sende en check til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge.

Mail adresse:

Vi beder de medlemmer, der endnu ikke har sendt deres e-mail adresser til bestyrelsen, om at sende adresserne til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, e-mail: psc@atp.dk , idet bestyrelsen har planer om fremover i videst muligt omfang at fremsende nyhedsbrevet via e-mail.

Husk at meddele eventuelle adresseændringer til Fondens næstformand Dorte Bramsen!

Regnskab vedrørende år 2013:

Resultatopgørelsen udviser et nettoresultat på kr. -3.058
efter udbetaling af legater og lotterigevinster på kr. 8.400

Fondens egenkapital udgør herefter pr. 31/12 2013 kr. 329.995

Kopi af regnskabet vedlægges til orientering.

Legater:

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt hos formanden, Pusser Bork Dittmer, den 4. marts 2014 var der enighed om at tildele legaterne som følger:

Lissi Krogs Legat på kr. 2.000.
På lige år tildeles legatet unge medlemmer under uddannelse og udbetales på Lissi Krogs fødselsdag den 8. maj.
Legatet tildeles dette år:
Christian Rüdinger (Emil-grenen)

Overretsagførerens og Tante Kisens Pris på kr. 1.500:
På lige år tildeles legatet ganske unge medlemmer.
Legatet tildeles i år:
Louise Fliis Schwærter (Christian-grenen)

Hugo Herschends Uddannelsesfond på kr. 2.000
Legatet går til støtte for unge medlemmers videreuddannelse, fortrinsvis i udlandet og blev i år tildelt:
Sofie Synnøve Herschend (Christian-grenen)

Lodtrækning

Bedstemors Fødselsdagsgave kr. 900:
Annabelle Herschend (Christian-grenen)

Fondens Jubilæumsgave kr. 900:
Charlotte Valentiner-Branth (Emil-grenen)

William Herschends Mindelegat kr. 600:
Karen Louise Foster (Christian-grenen)


Mange venlige hilsener – og endnu en gang tillykke med vores jubilar!!

På bestyrelsens vegne

Pusser Bork Dittmer


Bestyrelsens sammensætning og adresser pr. 1. april 2014:

Formand: Anne Birgitte (Pusser) Bork Dittmer (Christian-grenen)
Julie Sødrings Vej 5, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 62 72 01
e-mail: pusserdittmer@hotmail.com

Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Strandvejen 278 B, st. tv., 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 60 08
e-mail:dorte.bramsen@me.com

Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge
Tlf. 40 44 37 87
e-mail: psc@atp.dk

Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)
Gl. Frederiksborgvej 18, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 79 96
e-mail: larsherschend@hotmail.com

Fondens revisor: Michael Peder Herschend (Christian-grenen)
Storskoven 19, Annisse Nord, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 98 89
e-mail: mph@pwc.dk

... op til toppen

NYHEDSBREV 2013

Charlottenlund den 29. marts 2013

Kære medlemmer

Hermed fremsendes det årlige nyhedsbrev for Fonden for Slægten Herschend, der - som det fremgår af Fundatsen for Fonden § 7 – skal være medlemmerne i hænde på Bedstemors (Emmy Herschend, født v. Fischer) fødselsdag den 29. marts.

Siden sidst:

Det er med sorg, vi må meddele, at Lizzie Rüdinger (Emil-grenen) helt uventet døde den 26. februar 2013, 76 år gammel. Lizzie, der var barnebarn af medinitiativtager til oprettelse af Fonden for Slægten Herschend i 1914, stiftamtmand, kammerherre, Peder Herschend, var en kæk, optimistisk, meget vidende og, specielt historisk, interesseret person, der havde skabt sig en karriere som foredragsholder og arrangør af kulturrejser. Som det formuleres i dødsannoncen: ”Vi har mistet et imponerende menneske!”

Bestyrelsen

har konstitueret sig som følger:

Formand: Pusser Bork Dittmer (Christian-grenen)
Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)

Fest!!

Der er ikke planlagt noget familiearrangement i år 2013 – det venter vi med til år 2014:

Næste år, lørdag den 29. marts 2014, er det nøjagtig 100 år siden, at Fonden for Slægten Herschend blev stiftet! Og det skal fejres! Vi planlægger at afholde en festmiddag på selve dagen!

Husk allerede nu at reservere den for vor slægtsfond så helt specielle mindedag!

Familiesammenkomst 2012:

Søndag den 26. august 2012 kl. 10.45 mødtes deltagerne i familieudflugten ved klostermuren rundt om det historiske Roskilde Kloster. Vi blev venligt modtaget af klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, og med ham som underholdende og meget vidende og kompetent guide beså vi det charmerende og interessante gamle kloster såvel som park og haven. Vi endte i den smukke riddersal, hvor vi fik serveret et glas sprudlende champagne og små søde sager. Store skyer trak sammen over Roskilde, men vi havde en hyggelig picnic i den nærliggende park og nåede tilbage til bilerne lige inden uvejret brød løs kl. 15.30!

Kunst:

En samling af Oscar Herschends billeder, ejet af Musse Herschend, enke efter Oscars barnebarn, Peter Herschend, der var formand for Fonden for Slægten Herschend 1969-1975, påtænkes solgt på auktion. Bestyrelsen har opnået tilsagn om, at slægtens medlemmer vil kunne sikres mulighed for at kunne byde på billederne ved en ”privat” auktion inden den officielle auktion. Interesserede medlemmer kan rette henvendelse til oldebarn af Oscar Herschend, bestyrelsesmedlem Lars Herschend, på e-mail larsherschend@hotmail.com.

Fonden for Slægten Herschends hjemmeside:

På hjemmesiden finder I de seneste nyhedsbreve, medlemslisten, aktivitetslisten samt navne og adresser på bestyrelsen og revisor. Disse oplysninger ajourføres jævnligt og vil evt. blive suppleret med andre Herschend-relevante oplysninger. Såfremt et medlem skulle ønske at få optaget materiale af interesse for vores slægtsfond på hjemmesiden, kan det ske ved at sende et bidrag eller ønske til Dorte Bramsen på e-mail, eller ved ordinær post.

Til Lykke:

Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Søn af Pernille Valentiner-Branth, Magnus Valentiner-Branth (Emil-grenen) og Søn af Charlotte Valentiner-Branth, Sigurd Valentiner-Branth (Emil-grenen)

Medlemstal:

Vi er nu i alt 151 medlemmer.

Kontingentbetaling:

Kontingentet udgør fortsat:

Kr. 150 for voksne
Kr. 50 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1500 for livsvarigt medlemskab

Bestyrelsen anmoder alle medlemmer, der ikke har livsvarigt medlemskab, om at indbetale kontingentet vedrørende kalenderåret 2013 senest den 1. maj 2013

Betaling kan ske:
enten ved at overføre/indsætte beløbet direkte på Fondens konto i Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Kbh: V: reg. 8117 kontonr. 2205984 med tydelig betalingsidentifikation!!
eller ved at sende en check til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge.

Mailadresse:

Vi beder de medlemmer, der endnu ikke har sendt deres e-mail adresser til bestyrelsen, om at sende adresserne til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, e-mail: psc@atp.dk , idet bestyrelsen har planer om fremover i videst muligt omfang at fremsende nyhedsbrevet via e-mail.

Husk at meddele eventuelle adresseændringer til Fondens næstformand Dorte Bramsen!

Regnskab vedrørende år 2012:

Resultatopgørelsen udviser et nettoresultat på kr. -1.201
efter udbetaling af legater og lotterigevinster på kr. 7.935

Fondens egenkapital udgør herefter pr. 31/12 2012 kr. 322.952

Kopi af regnskabet vedlægges til orientering.

Legater:

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt hos formanden, Pusser Bork Dittmer, den 19. februar 2013 var der enighed om at tildele legaterne som følger:

Lissi Krogs Legat på kr. 2.000.
På ulige år tildeles legatet unge medlemmer under uddannelse og udbetales på Lissi Krogs fødselsdag den 8. maj.
Legatet tildeles dette år:
Mette Herschend (Oscar-grenen)

Overretssagførerens og Tante Kisens Pris på kr. 2.000.
På ulige år tildeles legatet senior-medlemmer. Legatet tildeles i år:
Inger Agnete Herschend (Christian-grenen)

Hugo Herschends Uddannelsesfond på kr. 2.000
Legatet går til støtte for unge medlemmers videreuddannelse, fortrinsvis i udlandet og blev i år tildelt:
Mathilde Herschend (Oscar-grenen)

Lodtrækning

Bedstemors Fødselsdagsgave kr. 900:
Chistian Valentiner-Branth (Emil-grenen)

Fondens Jubilæumsgave kr. 900:
Karen Rachel Fleischer (Oscar-grenen)

William Herschends Mindelegat kr. 600:
Gerd Heiberg (Christian-grenen)Mange venlige hilsener – og på gensyn næste år på Fondens store dag!

På bestyrelsens vegne

Pusser Bork Dittmer


Bestyrelsens sammensætning og adresser pr. 1. april 2013:

Formand: Anne Birgitte (Pusser) Bork Dittmer (Christian-grenen)
Julie Sødrings Vej 5, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 62 72 01
e-mail: pusserdittmer@hotmail.com

Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Strandvejen 278 B, st. tv., 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 60 08
e-mail:dorte.bramsen@me.com

Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge
Tlf. 40 44 37 87
e-mail: psc@atp.dk

Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)
Gl. Frederiksborgvej 18, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 79 96
e-mail: larsherschend@hotmail.com

Fondens revisor: Michael Peder Herschend (Christian-grenen)
Storskoven 19, Annisse Nord, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 98 89
e-mail: mph@pwc.dk

... op til toppen

NYHEDSBREV 2012

Charlottenlund den 29. marts 2012

Kære medlemmer

Hermed fremsendes det årlige nyhedsbrev for Fonden for Slægten Herschend, der - som det fremgår af Fundatsen for Fonden § 7 – skal være medlemmerne i hænde på Bedstemors (Emmy Herschend, født v. Fischer) fødselsdag den 29. marts.

Siden sidst:

Fonden har mistet et af sine ældre medlemmer: Fritze Vibeke Lembcke (Frederik-grenen) døde lørdag den 18. februar 2012, 88 år gammel. Indtil 2011 var Fritze medlem af bestyrelsen for Fonden for Slægten Herschend, et interesseret, sjovt og livligt medlem og et utrolig sødt og positivt menneske. Bestyrelsen tog afsked med Fritze ved en enkel og fredfyldt bisættelse i Hellerup Kirke lørdag den 25. februar 2012.

Bestyrelsen

har konstitueret sig som følger:

Formand: Pusser Bork Dittmer (Christian-grenen)
Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)

Familiesammenkomst 2020:

Medens der i 2011 ikke var noget familiearrangement, stiler vi mod i år at afholde den traditionelle familiesammenkomst for både børn og voksne.

Søndag den 26. august 2012

Husk allerede nu at reservere denne dato. Invitation vil blive fremsendt i første halvdel af august måned.

Fonden for Slægten Herschends hjemmeside:

http://www.herschendfonden.dk - På hjemmesiden finder I de seneste nyhedsbreve, medlemslisten, aktivitetslisten samt navne og adresser på bestyrelsen og revisor. Disse oplysninger ajourføres jævnligt og vil evt. blive suppleret med andre Herschend-relevante oplysninger. Såfremt et medlem skulle ønske at få optaget materiale af interesse for vores slægtsfond på hjemmesiden, kan det ske ved at sende et bidrag eller ønske til Dorte Bramsen på e-mail, eller ved ordinær post.

Til Lykke

Vi siger til lykke til:
Janus Christoffersen (Theodor-grenen), der den 21. august 2011 har fået en datter,
Liva Yde Christoffersen,
Ida Christoffersen (Theodor-grenen), der den 31. oktober 2011 har fået en datter,
Gertrud Grundahl Christoffersen,
Anne E. McGregor (Christian-grenen), der den 12. september 2011 har fået en søn,
Philip Harrison McGregor, og
Sarah Mikael Moore (Christian-grenen), der den 31. juli 2011 har fået en datter,
Emily Jo Moore.

Samtidig byder vi velkommen til følgende nye medlem:
Josefine Andrée Færge Bork (Christian-grenen) – livsvarigt medlem.

Følgende 19 medlemmer er i 2011 overgået til livsvarigt medlemskab:

Emil-grenen
Jørgen Rüdinger
Christian Rüdinger
Mathias Rüdinger
Camilla Rüdinger

Oscar-grenen
Charlotte Herschend Jacobsen
Malene Herschend Jacobsen
Christian Herschend Jacobsen
Mathilde Herschend Jacobsen
Carina Herschend Jacobsen

Christian-grenen
Henriette Freudendahl
Jens Ulrik Freudendahl
Julie Freudendahl
Christian Schwærter
Dorte Herschend Schwærter
Mette Malene Schwærter
Pia Pouline Schwærter
Lisbeth Dam
Julie Christine Foster
Karen Louise Foster

Medlemstal:

Vi er nu i alt 149 medlemmer.

Kontingentbetaling:

Som anført i Nyhedsbrev 2011
forhøjes kontingentet, så det fra og med år 2012 udgør:

Kr. 150 for voksne
Kr. 50 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1500 for livsvarigt medlemskab

Bestyrelsen anmoder alle medlemmer, der ikke har livsvarigt medlemskab, om at indbetale kontingentet vedrørende kalenderåret 2012 senest den 1. maj 2012

Betaling kan ske:
enten ved at overføre/indsætte beløbet direkte på Fondens konto i Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Kbh: V: reg. 8117 kontonr. 2205984 med tydelig betalingsidentifikation!!
eller ved at sende en check til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge.

Mailadresse:

Vi beder de medlemmer, der endnu ikke har sendt deres e-mail adresser til bestyrelsen, om at sende adresserne til Fondens kasserer, Pia Pouline Schwærter, e-mail: psc@atp.dk , idet bestyrelsen har planer om fremover i videst muligt omfang at fremsende nyhedsbrevet via e-mail.

Husk at meddele eventuelle adresseændringer til Fondens næstformand Dorte Bramsen!

Regnskab vedrørende år 2011:

Resultatopgørelsen udviser et nettoresultat på kr. 23.447
efter udbetaling af legater og lotterigevinster på kr. 7.400

Fondens egenkapital udgør herefter pr. 31/12 2011 kr. 309.275

Kopi af regnskabet vedlægges til orientering.

Legater:

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt hos Pusser Bork Dittmer den 22. februar 2012 var der enighed om at tildele legaterne som følger:

Lissi Krogs Legat på kr. 2.000.
På lige år tildeles legatet seniormedlemmer og udbetales på Lissi Krogs fødselsdag den 8. maj.
Legatet tildeles dette år:
Lizzie Rüdinger (Emil-grenen)

Overretssagførerens og Tante Kisens Pris på kr. 1.500.
På lige år tildeles legatet ganske unge medlemmer. Legatet deles i år i 2 legatportioner og tildeles:
Julie Fliis Schwærter (Christian-grenen) og
Alexander Bork (Christian-grenen)
med kr. 750 til hver.

Hugo Herschends Uddannelsesfond på kr. 2.000
Legatet går til støtte for unge medlemmers videreuddannelse, fortrinsvis i udlandet og blev i år tildelt:
Marie Mathilde Bredal Dam (Christian-grenen)

Lodtrækning

(forhøjede lotterigevinster):

Bedstemors Fødselsdagsgave kr. 900:
Aase Herschend (Oscar-grenen)

Fondens Jubilæumsgave kr. 900:
Jonathan Peter Ficarra (Christian-grenen)

William Herschends Mindelegat kr. 600:
Henrik Boye Pagh (Oscar-grenen)Mange venlige hilsener og på gensyn til familiearrangementet søndag den 26. august 2012

På bestyrelsens vegne

Pusser Bork Dittmer


Bestyrelsens sammensætning og adresser pr. 1. april 2012:

Formand: Anne Birgitte (Pusser) Bork Dittmer (Christian-grenen)
Julie Sødrings Vej 5, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 62 72 01
e-mail: pusserdittmer@hotmail.com

Næstformand: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Strandvejen 278 B, st. tv., 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 60 08
e-mail:shanty@mail.dk

Kasserer: Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Ravnebjergvej 3, 3200 Helsinge
Tlf. 40 44 37 87
e-mail: psc@atp.dk

Medlem: Lars Herschend (Oscar-grenen)
Gl. Frederiksborgvej 18, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 79 96
e-mail: lars@traelast.dk

Fondens revisor: Michael Peder Herschend (Christian-grenen)
Storskoven 19, Annisse Nord, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 98 89
e-mail: mph@pwc.dk

... op til toppen

NYHEDSBREV 2011

Charlottenlund den 29. marts 2011

Kære medlemmer

Hermed fremsendes det årlige nyhedsbrev for Fonden for Slægten Herschend, der som sædvanlig vil være medlemmerne i hænde på Bedstemors fødselsdag den 29. marts.

Siden sidst:

Fonden har mistet et af sine ældre medlemmer. Tom Herschend (Oscar-grenen), døde den 12. september 2010, 81 år gammel. I sine lidt yngre år deltog Tom ofte i Fondens familieskovture - vi husker hans veloplagte deltagelse bl.a. i udflugten til Sporvejsmuseet i 1996.

Bestyrelsen må med sorg meddele, at vi har mistet et bestyrelsesmedlem, idet Rolf Herschend, Oscar-grenen, bror til Tom Herschend, døde den 19. december 2010, 78 år gammel. Rolf har været medlem af bestyrelsen for Fonden for Slægten Herschend siden 1988 og har i alle disse år været et afholdt og højt påskønnet medlem af vores bestyrelse, interesseret, nærværende, parat til at finde kompromis-løsninger, sød og hyggelig at være sammen med, høflig og betænksom – en hædersmand og et dejligt menneske. Vi vil savne Rolf i bestyrelsen.

Fritze Lembcke, Frederik-grenen, lever heldigvis endnu, og er stadig medlem af Slægtsfonden, men har efter at være kommet på plejehjem i sommeren 2009 måttet opgive at varetage sin bestyrelsespost. Bestyrelsen benytter lejligheden til at sige Fritze tak for de mange år som bestyrelsesmedlem, som ivrig, livlig og fornøjelig deltager i både bestyrelsesmøder og familiearrangementer. Så længe Fritze boede på Lille Strandvej i Hellerup, tog hun let og ubesværet trapperne til 4. sal, og vi husker, hvordan hun i 1985 blev suveræn vinder i Herschendfondens store familie-badmintonturnering for børn og voksne, afholdt på Kildegård Gymnasium.

Nye Bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen har udpeget 2 medlemmer til at indtræde i bestyrelsen for Fonden for Slægten Herschend i stedet for Fritze og Rolf:
Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen), og Lars Herschend (Oscar-grenen).
Begge har erklæret sig villige til at gå ind i bestyrelsen.
Vi byder Pia og Lars velkomne i bestyrelsen med virkning fra den 10.marts 2011.

Årets familiesammenkomst 2010:

Søndag den 29. august 2010 kl. 11.15 mødtes deltagerne i familieudflugten, der i år gik til det fornemme og smukke Bernstorff Slot i Jægersborg, bygget i 1765. Vi mødtes på slottets parkeringsplads for gæster, 54 i alt, heraf 18 børn, til forfriskninger af forskellig art (vin, champagne, juice, cola, sodavand, is og chips). Og således opmuntrede begav vi os op til slottet, hvor 2 kyndige guider tog imod os og forestod en glimrende rundvisning på hele slottet, en guidet tour, som de formåede at gøre interessant også for de mindre børn. Derpå nød familien den lækre buffet i Bernstorff Slots hyggelige kælderrestaurant ved smukt dækkede borde i de smukke historiske omgivelser. Vi sluttede med kaffe/the og kage inden vi kl.16 drog hver til sit efter en dejlig dag.

Oprettelse af hjemmeside for Fonden for Slægten Herschend:

Pernille Herschend Attwell (Christian-grenen) har til minde om sin afdøde far, Peer Peder Herschend (Christian-grenen) doneret kr. 10.000 med henblik på etablering af en hjemmeside for Fonden for Slægten Herschend. Bestyrelsen takker Pernille for dette initiativ!

Denne hjemmeside er nu en realitet! Klik ind på www.herschendfonden.dk og bliv budt velkommen af et billede af smukke Herschendsgave! På hjemmesiden finder I de seneste nyhedsbreve, medlemslisten, vores aktivitetsliste samt navne og adresser på bestyrelsen og revisor. Det er tanken at vedligeholde og ajourføre hjemmesiden samt udvide med Herschend-relevante oplysninger og begivenheder. Såfremt et medlem skulle ønske at få optaget materiale af interesse for vores slægtsfond på hjemmesiden, kan det ske ved at sende et bidrag eller ønske til Dorte Bramsen på e-mail, eller ved ordinær post.

Til Lykke

Vi siger til lykke til:
Frederik Bork (Christian-grenen), der den 23. marts 2010 har fået en datter.
Christoffer Peder Herschend (Christian-grenen), der i 2010 har fået en søn.
William von Moltke (Emil-grenen), der har fået en datter.

Samtidig byder vi velkommen til følgende nye medlemmer:
Gustav Yde Christoffersen (Theodor-grenen)
William Herschend (Christian-grenen) - livsvarigt medlem

Følgende medlemmer er overgået til livsvarigt medlemskab:
Søren Erik Dam (Christian-grenen)
Hans Henrik Bredal Dam (Christian-grenen)
Rikke Charlotte Bredal Dam (Christian-grenen)
Marie Mathilde Bredal Dam (Christian-grenen)

Medlemstal:

Vi er nu i alt 149 medlemmer.

Kontingentbetaling:

Kontingentet udgør fortsat for så vidt angår 2011:
Kr. 100 for voksne
Kr. 25 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1000 for livsvarigt medlemskab

Bestyrelsen anmoder alle medlemmer, der ikke har livsvarigt medlemskab, om at indbetale kontingentet vedrørende kalenderåret 2011 senest den 1. maj 2011

Betaling kan ske:
enten ved at overføre/indsætte beløbet direkte på Fondens konto i Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Kbh: V: reg. 8117 kontonr. 2205984 med tydelig betalingsidentifikation!!
eller ved at sende en check til Fondens næstformand og kasserer, Dorte Bramsen, Strandvejen 278 B, 2920 Charlottenlund

Kontingentbetaling vedrørende 2012:
Det varsles allerede nu, at kontingentet forhøjes, så det fra og med år 2012 udgør
Kr. 150 for voksne
Kr. 50 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1.500 for livsvarigt medlemskab
Samtidig vil lotterigevinsterne blive tilsvarende forhøjet

Mailadresse:

Vi beder de medlemmer, der endnu ikke har sendt deres e-mail adresser til bestyrelsen, om at sende adresserne til Fondens næstformand og kasserer: Dorte Bramsen

Husk også at meddele eventuelle adresseændringer til Dorte Bramsen!

Regnskab vedrørende år 2010:

Resultatopgørelsen udviser et nettoresultat på kr. -8.082
efter legatuddelinger på kr. 6.600
Fondens egenkapital udgør herefter pr. 31/12 2010 kr. 276.344

Kopi af regnskabet vedlægges til orientering.

Legater:

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt hos Pusser Bork Dittmer den 10. marts 2011 var der enighed om at tildele legaterne som følger:

Lissi Krogs Legat på kr. 2.000.
På ulige år tildeles legatet unge medlemmer under uddannelse og udbetales på Lissi Krogs fødselsdag den 8. maj.
Legatet tildeles dette år: Jakob Herschend (Oscar-grenen)

Overretssagførerens og Tante Kisens Pris på kr. 1.500.
På ulige år tildeles legatet seniormedlemmer.
Legatet tildeles i år: Niels Rüdinger (Emil-grenen)

Hugo Herschends Uddannelsesfond på kr. 1.500.
Legatet går til støtte for unge medlemmers videreuddannelse, fortrinsvis i udlandet og blev i år tildelt: Julie Christine Foster (Christian-grenen)

Lodtrækning:

Bedstemors Fødselsdagsgave kr. 6oo:
Mikkel Franck Schwærter (Christian-grenen)

Fondens Jubilæumsgave kr. 600:
Rikke Charlotte Bredal Dam (Christian-grenen)

William Herschends Mindelegat kr. 400:
Christian Herschend Jacobsen (Oscar-grenen)

Mange venlige hilsener.

På bestyrelsens vegne
Pusser Bork Dittmer


Bestyrelsens sammensætning og adresser pr. 1. april 2011:

Formand:
Anne Birgitte (Pusser) Bork Dittmer (Christian-grenen)
Julie Sødrings Vej 5, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 62 72 01

Næstformand og kasserer:
Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Strandvejen 278 B, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 60 08

Medlem:
Pia Pouline Schwærter (Christian-grenen)
Græstedvej 46, 3200 Helsinge
Tlf. 40 44 37 87

Medlem:
Lars Herschend (Oscar-grenen)
Gl. Frederiksborgvej 18, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 79 96

Fondens revisor:
Michael Peder Herschend (Christian-grenen)
Storskoven 19, Annisse Nord, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 98 89

... op til toppen

NYHEDSBREV 2010

København den 29. marts 2010

Kære medlemmer

Hermed fremsendes det årlige nyhedsbrev for Fonden for Slægten Herschend, der som sædvanlig vil være medlemmerne i hænde på Bedstemors fødselsdag den 29. marts.

Siden sidst:

Det er med sorg, at vi må meddele, at vores Slægtsfond har mistet et af sine unge medlemmer:
Joachim Werning Bramsen (Theodor-grenen) døde den 5. december 2009 på rejse i Laos, kun 24 år gammel. Vi husker Joachim som en glad og positiv deltager i vores familiearrangementer, og vi føler med Joachims familie og pårørende i den tragedie, der har ramt dem alle.

Ulla Lund, tidligere formand for Fonden for Slægten Herschend, (Theodor-grenen) har mistet sin mand, Niels Anton Lund. Niels Lund døde efter længere tids sygdom den 1. december 2009, 77 år gammel. Før Niels blev syg, husker vi ham og Ulla som aktive deltagere i vores familiesammenkomster, gerne sammen med børnebørnene, Marco og Thea.

FAMILIESAMMENKOMST 2010:

I 2009 var der ingen familiesammenkomst, men Fondens 95 år blev markeret med 5 yderligere lodtrækninger á kr. 500.

I 2010 planlægger vi igen en familiesammenkomst. For at give et indtryk af de mange forskelligartede Herschend-festligheder, der rent faktisk har fundet sted i de sidste godt 40 år, vedlægger vi til orientering:
”Aktivitetsliste - Fonden for Slægten Herschend – i årene 1967 til 2009”

Vi stiler mod i år at afholde vores traditionelle familiesammenkomst:

Søndag den 29. august 2010

Husk allerede nu at reservere denne dato!

Invitation vil blive fremsendt midt i august måned.

Oprettelse af hjemmeside for Fonden for Slægten Herschend:

Pernille Herschend Attwell (Christian-grenen) har til minde om sin afdøde far, Peer Peder Herschend (Christian-grenen) doneret kr. 10.000 med henblik på etablering af en hjemmeside for Fonden for Slægten Herschend. Projektet er igangsat.

Til Lykke

Vi siger til lykke til:
Carina Herschend Jacobsen (Oscar-grenen), der i 2009 har fået en søn og til Janus Christoffersen (Theodor-grenen), der den 27. september 2009 har fået en søn.

Samtidig byder vi velkommen til følgende nye medlemmer:
Klaus Maximillian von Moltke (Emil-grenen) – livsvarigt medlem
Ellen Marie Andrée Nørgaard Dittmer (Christian-grenen).

Medlemstal:

Vi er nu i alt 148 medlemmer.

Kontingentbetaling:

Kontingentet udgør fortsat:
Kr. 100 for voksne
Kr. 25 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1000 for livsvarigt medlemskab

Bestyrelsen anmoder alle medlemmer, der ikke har livsvarigt medlemskab, om at indbetale kontingentet vedrørende kalenderåret 2010 senest den 1. maj 2010.

Betaling kan ske:

1) enten ved at overføre/indsætte beløbet direkte på Fondens konto i Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Kbh: V:
reg. 8117 kontonr. 2205984 med tydelig betalingsidentifikation!!

2) eller ved at sende en check til Fondens næstformand og kasserer Dorte Bramsen, Strandvejen 278 B, 2920 Charlottenlund

Mail:

Vi beder de medlemmer, der endnu ikke har sendt deres e-mail adresser til bestyrelsen, om at sende adresserne til Fondens næstformand og kasserer: Dorte Bramsen

Husk også at meddele eventuelle adresseændringer til Dorte Bramsen!

Regnskab vedrørende år 2009:

Resultatopgørelsen udviser et nettoresultat på kr. 7.330
Efter legatuddelinger på kr. 5.100
Fondens egenkapital udgør herefter pr. 31/12 2009 kr. 267.270

Kopi af regnskabet vedlægges til orientering.

Legater:

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt hos Pusser Bork Dittmer den 24. februar 2010 var der enighed om at tildele legaterne som følger:

Lissi Krogs Legat på kr. 2.000.
På lige år tildeles legatet seniormedlemmer og udbetales på Lissi Krogs fødselsdag den 8. maj. Legatet tildeles dette år Erik Valentiner-Branth (Emil-grenen), Lissi Krogs søn og mangeårig formand for Fonden for Slægten Herschend.

Overretssagførerens og Tante Kisens Pris på kr. 1.500.
På lige år tildeles legatet ganske unge medlemmer. Legatet tildeles i år Mads Herschend (Oscar-grenen)

Hugo Herschends Uddannelsesfond på kr. 1.500
Legatet går til støtte for unge medlemmers videreuddannelse, fortrinsvis i udlandet og blev i år tildelt Marco Thomas Lund (Theodor-grenen)

Lodtrækning:

Bedstemors Fødselsdagsgave kr. 6oo:
Caroline Andrea Herschend (Christian-grenen)

Fondens Jubilæumsgave kr. 600:
Kristoffer Bork (Christian-grenen)

William Herschends Mindelegat kr. 400:
Fritze Lembcke (Frederik-grenen)

Mange venlige hilsener og på gensyn til familiearrangementet.

På bestyrelsens vegne
Pusser Bork Dittmer


Bestyrelsens sammensætning og adresser:

Formand:
Anne Birgitte (Pusser) Bork Dittmer (Christian-grenen)
Julie Sødrings Vej 5, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 62 72 01

Næstformand og kasserer:
Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Strandvejen 278 B, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 60 08

Medlem:
Rolf Herschend (Oscar-grenen)
Bryggervangen 70, 2. tv., 2100 København Ø
Tlf. 39 20 55 25

Fondens revisor:
Michael Peder Herschend (Christian-grenen)
Storskoven 19, Annisse Nord, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 98 89

... op til toppen

NYHEDSBREV 2009

København den 29. marts 2009


Kære medlemmer

Hermed fremsendes det årlige nyhedsbrev for Fonden for Slægten Herschend, der som sædvanlig vil være medlemmerne i hænde på Bedstemors fødselsdag den 29. marts.

Siden sidst:

Fonden har mistet et markant medlem, idet Peer Peder Herschend (Christian-grenen), født på Herschendsgave den 5. oktober 1921, døde den 10. juli 2008. Peer Peder Herschends urne er nedsat i familiegravstedet på Vedslet Kirkegård.

Fonden har her i 2009 mistet 2 ældre medlemmer, idet Peer Peder Herschends søster Grethe Fabricius (Christian-grenen) døde den 28. januar 2009, 88 år gammel, og Annelise ( kaldet Lila) Simonsen afgik ved døden den 6. marts 2009, 85 år gammel. Lila vil blive husket som en livlig og veloplagt deltager i flere af vore familiearrangementer.

Årets familiesammenkomst 2008:

Der blæste en frisk vind og bølgerne gik højt både på Mølleåen og ikke mindst på Lyngby sø, men solen strålede, da deltagerne i ”Fredfyldt Sommersejlads med Slægtsfonden” mødtes til et glas ved Frederiksdal Kanoudlejning søndag den 14. september 2008 kl. 10.30, inden vi gik ombord i de ventende kanoer, meget lette og elegante.

Målet var picnic ved Fuglevad, og den nåede alle deltagere frem til. En enkelt kano sejlede kun få meter, hvorefter besætningen tog resten af turen i bil. Andre nåede frem til Lyngby sø, men vendte om og tog en medvindstur tilbage til Frederiksdal – og derpå bil til Fuglevad – men alle nød den smukke sensommerdag på Mølleåen og Lyngby sø samt alle strabadserne.

Efter herlig picnic gik turen tilbage til Frederiksdal. En af deltagerne stod af kanoen et par meter fra kaj – og sprang kaffe og kage i ”Den Gamle Have” over. Her sluttede familiefesten kl. 16.30 efter en fin dag ” til søs ”.

Anne Birgitte Bork Dittmer, Frederiksgade 11, 4. sal, 1265 København K pusserdittmer@hotmail.com


Til Lykke

Vi siger til lykke til:
Martin André Dittmer (Christian-grenen), som den 30. december 2008 har fået en datter.

Samtidig byder vi velkommen til følgende nye medlemmer:
Klaus Leopold von Moltke (Emil-grenen) – livsvarigt medlem
Caroline Andrée Færge Bork (Christian-grenen) – livsvarigt medlem
Inge Thrane (Christian-grenen) – livsvarigt medlem
Olivia Herschend Nowak (Oscar-grenen)
Henry Butler Herschend, USA, (Christian-grenen)

Følgende medlemmer er overgået til livsvarigt medlemskab:
Peder Valentiner-Branth (Emil-grenen)
Cecilie Mona Herschend (Christian-grenen)
Sebastian Peder Herschend (Christian-grenen)
Christopher Peder Herschend (Christian-grenen)
Elisabeth Herschend (Oscar-grenen)

Medlemstal:

Vi er nu i alt 151 medlemmer.

Kontingentbetaling:

Kontingentet udgør fortsat:
Kr. 100 for voksne
Kr. 25 for børn og unge under uddannelse
Kr. 1000 for livsvarigt medlemskab

Bestyrelsen anmoder alle medlemmer, der ikke har livsvarigt medlemskab, om at indbetale kontingentet vedrørende kalenderåret 2009 senest den 1. maj 2009.

Betaling kan ske:

enten ved at sende en check til Fondens næstformand og kasserer, Dorte Bramsen, Strandvejen 278 B, st. th., 2920 Charlottenlund

eller ved at overføre/indsætte beløbet direkte på Fondens konto:

Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 Kbh.: V:
Reg. 8117 Kontonr. 2205984 med tydelig betalingsidentifikation!!

Mailadresser:

Vi beder de medlemmer, der endnu ikke har sendt deres e-mail adresser til bestyrelsen, om at sende adresserne til Fondens næstformand og kasserer: Dorte Bramsen, e-mail: DBR@Lundbeck.com
Husk også at meddele eventuelle adresseændringer til Dorte Bramsen.

Regnskab vedrørende år 2008:

Resultatopgørelsen udviser et nettoresultat på kr. 10.143
efter legatuddelinger på kr. 6.600.

Fondens egenkapital udgør herefter pr. 31/12 2008 kr. 227.874.

Kopi af regnskabet vedlægges til orientering.

Legater:

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt hos Pusser Bork Dittmer den 4. marts 2009, var der enighed om at tildele legaterne som følger:

Lissi Krogs Legat på kr. 2.000.
På ulige år tildeles legatet unge medlemmer under uddannelse og udbetales på Lissi Krogs fødselsdag den 8. maj. Legatet tildeles i år til Jens Ulrik Freudendahl (Christian-grenen)

Overretssagførerens og Tante Kisens Pris på kr. 1.500.
På ulige år tildeles legatet seniormedlemmer. Legatet tildeles i år til Rolf Herschend (Oscar-grenen)

Lodtrækning:

Bedstemors Fødselsdagsgave kr. 600:
Ida Christoffersen (Theodor-grenen)

Fondens Jubilæumsgave kr. 600:
Charlotte Herschend Jacobsen (Oscar-grenen)

William Herschends Mindelegat kr. 400:
Michael Peder Herschend (Christian-grenen)

I anledning af, at Fonden for Slægten Herschend i år fylder 95 år, har vi ekstraordinært besluttet at foretage yderligere 5 lodtrækninger á kr. 500.

Vinderne blev:

Julie Brygger Andersen (Frederik-grenen)
Benjamin Bernhard Schwærter (Christian-grenen)
Julie Herschend Christoffersen (Theodor-grenen)
Camilla Rüdinger (Emil-grenen)
Julie Fliis Schwærter (Christian-grenen)

Samtidig har bestyrelsen besluttet ikke at afholde familiesammenkomst i 2009.

Mange venlige hilsener

På bestyrelsens vegne
Pusser Bork Dittmer


Bestyrelsens sammensætning og adresser:

Formand: Anne Birgitte Bork Dittmer (Christian-grenen)
Frederiksgade 11, 4. sal, 1265 Kbh. K
Tlf. 39 62 72 01

Næstformand og kasserer: Dorte Bramsen (Theodor-grenen)
Strandvejen 278 B, st. tv., 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 60 08

Sekretær: Fritze Lembcke (Frederik-grenen)
Lille Strandvej 8 B, 4. tv., 2900 Hellerup
Tlf. 39 61 18 08

Medlem: Rolf Herschend (Oscar-grenen)
Bryggervangen 70, 2. tv., 2100 København Ø
Tlf. 39 20 55 25

Medlem: Kim Valentiner-Branth (Emil-grenen)
Teglgaardsvej 505, 3. tv., 3050 Humlebæk
Tlf. 41 41 40 85

Fondens revisor er:
Michael Peder Herschend (Christian-grenen)
Storskoven 19, Annisse Nord, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 98 89

... op til toppen